Biografie

Abderrahim Chawki houdt zich bezig met beeldhouwkunst. Na de scholing in Marokko, specialiseerde hij zich in monumentale vormgeving in Utrecht. In zijn werk legt hij een relatie tussen zijn moedertaal en beeld. Dit komt tot uiting via beelden van steen in het Arabisch.

Als beeldhouwer zoek ik in mijn werk naar de relatie tussen de taal en het beeld, daarvoor gebruik ik de aarde en mijn moedertaal. Voor mij gaat het om het calligraferen van het Arabische schrift op steen. Het woord heeft in elke taal zijn klank, schrift en betekenis. En in elke cultuur heeft het beeld zijn materiaal, vorm en ruimte. Deze dimensies probeer ik te verbinden in elkaar en te laten weerklinken.
Vanuit mijn culturele achtergrond kan mijn werk beschouwd worden als een poging om de kunst van de calligrafie te vernieuwen met een nieuwe dimensie en aan de kracht van het materiaal een persoonlijke emotie te verbinden.